top of page
מעבדה לתיקון מצלמות 3-7 GoPro
1800-10-20-67
099516633
0544573123
לחץ כאן לוואטסאפ

האילנות 27 הרצליה

אנחנו מבצעים תיקון מצלמות גופרו מדגם 3 עד 7

תיקון המצלמה מתבצע באופן מיקצועי ועם חלקים מקוריים בלבד.

תיקון מצלמות גופרו 3 - 3 פלוס - 4 - 7-6-5

החלפת עדשה במצלמת גופרו: ניתן לתאם הגעה לתיקון במקום במיקרים כגון  3 - 3 פלוס - 4

החלפת שקע USB: ניתן לתאם החלפת שקע יו.אס.בי USB בדגמי גופרו 3 פלוס ו-4

הערה חשובה: מצלמת גופרו 5-6-7 מוגדרת כמצלמה אטומה למים-המלצתנו היא להשתמש במיתקן צלילה

בכל מיקרה של צלילה עם המצלמה.נתקלנו הרבה במיקרים בהם טעויות אנוש או שימוש לא נכון גרם 

לחדירת מים ונזק בלתי הפיך למצלמה.שימוש במיתקן צלילה מהווה הגנה נוספת וחשובה.

בכל תיקון שדורש פתיחת מצלמת GoPro אטומה למים - לא תהיה יותר אטימה למצלמה ויידרש שימוש במיתקן צלילה.

 

המלצות לשימוש במצלמת אקסטרים

הטענה נכונה ומומלצת משקע USB  במחשב  בעזרת כבל מקורי של היצרן בלבד.

בזמן החיבור יש להסתכל על השקע ולראות שהחיבור בכיוון נכון.

בזמן החיבור והניתוק יש להקפיד שהמצלמה תהיה כבויה.מומלץ להשתמש במטען קיר רק עם מטען חיצוני ולא ישירות למצלמה.אין לחבר מטען קיר אקרעי ישירות לטעינה דרך המצלמה.

מתקן צלילה:משמש לצלילה או עבודה עם המצלמה בתנאי לחות ומים כמו בריכות וים. יש להכין את המצלמה לעבודה במיתקן הצלילה בבית לפני הגעה לים או לבריכה.אחרי השימוש במיתקן הצלילה-מומלץ  לא לפתוח את המיתקן בקירבת מים(ים או בריכה) אלא במקום יבש לחלוטין.יש לנגב וליבש את מיתקן הצלילה לפני פתיחתו.הקפד לנקות את המצלמה והמיתקן מגרגירי חול ולהזהר שלא יחדרו למצלמה.יש לבדוק את מיתקן הצלילה מידי פעם כדי לוודא אטימה מוחלטת-להכניס את המיתקן בלבד כשהוא סגור(ללא המצלמה) למים עמוקים וללחוץ על כל הלחצנים החיצוניים-המיתקן חייב להישאר יבש בפנים.

מצלמה שנרטבה:להוציא מייד את הסוללה(לא לנסות להחזיר את הסוללה בשום שלב).ליבש ולהכניס לכוס אורז.להגיע בהקדם למעבדה.

בזמן שימוש במיתקן הצלילה באוויר הפתוח-חייבים להשתמש בכיסוי האחורי המחורץ ולא בכיסוי האוטם.המצלמה מתחממת מאוד ולכן חשוב האיוורור של המצלמה דרך הכיסוי המחורץ

כרטיס זיכרון:חשוב לגבות ולפרמט את כרטיס הזיכרון מידי פעם.

 

עדכון המצלמה: ביצוע עידכון אך ורק לפי הוראות היצרן.עדכון מתבצע אך ורק עם סוללה מלאה.איסור מוחלט להפסיק את העדכון באמצע.בגמר העידכון במלואו-המצלמה חוזרת למצב עבודה רגיל.אין לבצע עידכון אלא אם כן המכשיר כותב שיש לבצעו-העדכון לוקח זמן-סבלנות.

המלצות לשימוש נכון במצלמת GoPro

 

1.בכל חיבור וניתוק מהמחשב יש להקפיד שהמצלמה כבויה ו/או לבצע ניתוק בטוח מהמחשב.

2.אין להטעין את המצלמה בעזרת מטען  אקראי שמתחבר לחשמל.מומלץ להטעין בעזרת כבל USB  GoPro מקורי בלבד בחיבור למחשב או להוציא את הסוללה ולהטעין עם מטען חיצוני.

3.יש לפרמט את כרטיס הזיכרון מידי פעם לאחר שנעשה גיבוי למידע שעליו. חשוב לבצע את התהליך עם קבלת המצלמה מהמעבדה.

מומלץ ליעד את כרטיס הזיכרון רק למצלמת ה-GoPro ולא למכשירים אחרים.

בכל מיקרה יש לפרמט את כרטיס הזיכרון אם היה בשימוש במכשיר אחר לפני הכנסתו למצלמת ה-GoPro

4.בכל מיקרה ומתגלה קושי יש לאפס את המצלמה על ידי הוצאת והכנסת הסוללה וזאת כשהמצלמה כבויה.

5.יש להקפיד לנקות את העדשה על ידי מטלית לניקוי משקפיים בלבד. אין להשתמש בכל סוג אחר של בד או נייר. אין לנקות את העדשה ומסכי המצלמה עם טישיו או נייר טואלט.

6. מתקן צלילה: יש להכין את המצלמה לעבודה במיתקן הצלילה בבית לפני הגעה לים או לבריכה ולוודא שהמיתקן עם כיסוי אחורי הנועד לאטימה ולא הכיסוי המחורץ.לפני כל צלילה יש לבדוק את אטימות המיתקן ללא המצלמה בגיגית או בבריכת מים על ידי לחיצות על הלחצנים כשהמיתקן בתוך המים-המיתקן צריך להיות יבש לחלוטין בחלקו הפנימי.אחרי השימוש במיתקן הצלילה עם המצלמה-מומלץ  לא לפתוח את המיתקן בקירבת מים(ים או בריכה) אלא במקום יבש לחלוטין.יש לנגב וליבש את מיתקן הצלילה לפני פתיחתו.

הקפד לנקות את המצלמה מגרגירי חול ולהזהר שלא יחדרו למצלמה.

מצלמה שנרטבה:להוציא מייד את הסוללה(לא לנסות והחזיר סוללה ולהדליקה בשום שלב).ליבש ולהכניס לכוס אורז.להגיע בהקדם למעבדה.אין לשטוף את המצלמה במים מתוקים אם נרטבה במי ים.

מומלץ להגן על המצלמה עם מתקן צלילה גם במקומות ללא מים.במיקרה כזה יש להקפיד להשתמש בכיסוי האחורי המחורץ שנועד לאיוורור המצלמה-מתחממת מאוד ולכן האיוורור חשוב.

תיקון גופרו 4
תיקון גופרו 5 6 7
תיקון גופרו 3 3 פלוס 4
שלח וואטסאפ
שלח וואטסאפ
bottom of page